Sončna energija predstavlja trajen vir energije, ki vas naredi energetsko samozadostne. Sončne elektrarne za samooskrbo resda niso najbolj poceni, a na voljo vam je več finančnih pomoči s strani države, poleg tega pa se vam investicija že v nekaj letih povsem povrne in takrat ne boste imeli nobenih stroškov z električno energijo več. S sončno elektrarno pa pokažete tudi, da vam je mar za okolje, saj gre za stroškovno in okolju prijazno oskrbovanje s sončno energijo.

Sončne elektrarne za samooskrbo delujejo tako, da si jih določeno gospodinjstvo postavi na streho in tako pokriva lastne potrebe po električni energiji, viški in manki pa se uravnavajo preko omrežja, ki »shranjuje« energijo – če naprava proizvede več energije kot se je porabi (kar se rado zgodi v obdobjih z več sonca in osončenosti), te presežke odda v omrežje, ko pa vaša naprava proizvede premalo energije (torej manj kot je rabite), jo prejmete iz tega omrežja. Pri obračunu električne energije in vseh ostalih dajatvah in prispevkih, ki se obračunavajo glede na količino električne energije, se na koncu upošteva količina energije, ki predstavlja razliko med prevzeto in oddano energijo ob koncu obračunskega obdobja (ponavadi ob koncu leta). Ključno je torej, da načrtujete takšne sončne elektrarne za samooskrbo, ki bodo kar najbolj ustrezale vašim potrebam.

sončne elektrarne za samooskrbo
Če že imate vgrajeno sončno elektrarno in ta ustreza pogojem za samooskrbo, jo seveda lahko priklopite na distribucijsko omrežje, le ustrezna soglasja morate pridobiti. Kot že rečeno, so sončne elektrarne za samooskrbo namenjene lastnim potrebam, zato ne rabite registrirati dejavnosti za prodajo električne energije, saj je v bistvu sploh ne boste prodajali. Ravno iz tega razloga se lahko za sončno elektrarno za samooskrbo odloči prav vsak – določen posameznik, skupnost ali podjetje, skratka, kdorkoli, ki mu je mar za naravo in okolje ter se želi oskrbovati z električno energijo iz lastnih virov.