Zamenjava upravnika je lahko včasih prava nočna mora. Kliknite tukaj in dobite več informacij. Nekateri vidiki upravljanja nepremičnin so zakonsko opredeljeni in urejajo razmerja upravnika do etažnih lastnikov. Z njihovo ponudbo sežejo še dlje, saj k upravljanju pristopijo celostno. S strokovnim delom, svetovanjem in uvajanjem izboljšav v objektu lastnikom nepremičnin pomagajo prihraniti pri mesečnih stroških, ohranjajo vrednost objektov in skrbijo za čim manjši negativen vpliv na okolje. Kot zaupanja vreden upravnik z dolgoletno tradicijo upravljanja in vzdrževanja večstanovanjskih stavb, sosesk, poslovno-stanovanjskih in poslovnih zgradb, izvajajo celosten nabor storitev za učinkovito upravljanje nepremičnin.

 zamenjava upravnika

Upravljanje nepremičnin v okviru organizacijsko – administrativnih storitev zajema: vodenje evidenc, posredovanje podatkov upravnim organom za potrebe vodenja registra nepremičnin, organizacija zbora etažnih lastnikov in lastnikov nepremičnin, koordinacija in spremljanje sprejetih odločitev lastnikov nepremičnin. Zamenjava upravnika je za nas lahek zalogaj in ga opravimo hitro in učinkovito. Upravljanje nepremičnin v okviru tehnično – strokovnih storitev: pregled stavbe in izdelava načrta nepremičnin, organizacija izvedbe vzdrževanje stavbe in odprava napak v garancijski dobi, organizacija nujnih vzdrževalnih del, razreševanje morebitnih škodnih primerov z zavarovalnico, halo SPL 24-urna asistenca. Zamenjava upravnika je včasih potrebno opraviti, mi vam to naredimo brez nepotrebnih stroškov.

Upravljanje nepremičnin v okviru finančno – računovodskih storitev: knjiženje prejetih računov, ter izdelava razdelilnika stroškov, knjiženje terjatev in spremljanje plačil, plačevanje računov dobaviteljem, izdelava finančnega poročila za stavbo, priprava in sklenitev zavarovanja nepremičnine, sklenitev pogodb za dobave, opominjaje dolžnikov. Zamenjava upravnika v primeru nezadovoljstva s prejšnjim upravnikom, vam mi jamčimo zadovoljstvo.

Upravljanje nepremičnin v okviru pravno – premoženjskih storitev: lastnikom nudijo pravno pomoč v okviru pooblastil, zastopajo lastnike v sodnih in upravnih zadevah, ter jim posredujejo informacije o poteku postopkov. Nudijo pravno pomoč in svetovanje v zvezi z upravljanjem zgradbe, sestavijo in vložijo mandatno tožbo in izvršilne predloge. Zagotavljajo kakovostno upravljanje nepremičnin. Zamenjava upravnika bo za njih hiter postopek, za vas pa kakovostno upravljanje nepremičnin.