Na spletni strani http://www.geoplin.si/ vam podjetje Geoplin ponuja zemeljski plin.

Kaj sploh je zemeljski plin?

Zemeljski plin je gorivo, ki je fosilnega izvora obenem pa je produkt razkroja organskih snovi. Je zmes različnih plinov. V tej zmesi je največ metana, prisotni pa so še etan, propan, butan, dušik ter ogljikov dioksid. Zemeljski plin pridobivajo iz podzemnih nahajališč, nato pa po plinovodnih omrežjih, ki so napeljani pod površjem potuje do uporabnikov.

zemeljski plin

Zemeljski plin je torej najčistejše fosilno gorivo, je vsestransko uporaben in iz njega pridobimo veliko energije. Od vseh goriv izpusti v ozračje najmanj ogljikovega dioksida. Je nestrupen plin, brez vonja in je lažji od zraka. V določenem razmerju z zrakom je eksploziven, zato mu dodajo vonljivo snov, po kateri zaznamo da je zemeljski plin prisoten. Zemeljski plin ima široko področje uporabe. uporabljamo ga lahko v industriji, kot pogonsko gorivo v transportu, za proizvodnjo električne in toplotne energije, na področju trgovine in storitvenih dejavnostih ter v negospodarstvu.

Na področju trgovine, storitvenih dejavnosti in negospodarstva se večinoma uporablja za ogrevanje in hlajenje prostorov, kuhanje ter pripravo tople sanitarne vode. Ogrevanje na zemeljski plin omogoča večji izkoristek kot ogrevanje na drva. Medtem se zemeljski plin v industriji uporablja v tehnoloških postopkih in tudi kot surovina v kemični industriji. Uporablja se tudi za proizvodnjo električne energije.

Skladiščenje goriva ni potrebno zato rezervoar ni potreben in s tem pridobimo na prostoru, izkoristek goriva je blizu 100%, izgorevanje plina je zelo čisto. Ena od konkurenčnih prednosti Geoplina , ki je najbolj razširjen dobavitelj zemeljskega plina pri nas in tudi izven naših meja, je da ima sklenjene pogodbe z proizvajalci zemeljskega plina. Na ta način je ogrevanje na plin konstantno zagotovljeno.

Začetki oskrbe v Sloveniji segajo v leto 1974, zato nas Geoplin oskrbuje s plinom že več kot 40 let in v vseh teh letih so zelo razvili plinovodno omrežje, tako da lahko v skoraj vsaki občini prebivalci dostopajo do omrežja.