Če nekoliko pogledamo zgodovino otroških vozičkov, ugotovimo, da otroški vozički sploh nimajo dolge zgodovine.

Zgodovina današnjih otroških vozičkov se je pričela pisati komaj pred kakšnimi stotimi leti. Pred tem so bili vozički nekakšne majhne kočije, katere so vlekle manjše vprežne živali in še slednji otroški vozički so bili bolj ali manj rezervirani za plemiške in bogate družine. William Richardson je bil tisti, ki je izdelal prvi otroški voziček, ki je imel vrtljiva kolesa, ki so jih lahko potiskale tudi mame otrok. Otroški vozički pred letom 1890 so imeli trdno podvozje in dokaj toga kolesa, zaradi česar jih je bilo skoraj nemogoče potiskati in so jih v veliki meri vlekle vprežne živali. Čim je Richardson razvil prvi otroški voziček, je razvoj slednjih dobil pravi zagon. Podjetja so neprestano izboljševala sestavne dele, veliko denarja namenjala raziskavam in razvoju, preizkušala najrazličnejše materiale in skušala najti načine, kako neki bi lahko čim bolj poskrbela za otrokovo varnost. Vozički so doživeli pravi razcvet, mame otrok so se jih zelo razveselile, saj je bilo nošenje majhnih neoboglenih otrok zelo težka naloga.

otroški vozički

Otroški vozički so tako bili nekaj najbolj zaželenega, povpraševanje po njih pa zelo veliko. Iz trdih, okornih otroških vozičkov so se razvili mehki, funkcionalni in varni otroški vozički. Z leti so strokovnjaki spoznali, da je potrebno na slednjem področju postaviti meje in nadzor nad proizvodnjo, v ta namen so postavili standarde in smernice, kako morajo biti oblikovani otroški vozički, kaj morajo zavzemati, katere materiale lahko vsebujejo, itd. Pri snovanju sodelujejo tako zdravniki, kakor tudi starši, ki lahko nenehno povedo svoje mnenje, izkušnje in predloge, kako bi lahko v prihodnje še bolj izboljšali že tako popolne otroške vozičke. Otroški vozički bodo tudi v prihodnje doživljali številne spremembe, kar je tudi posledice dokaj močne konkurence.

Otroški vozički so v svoji zelo kratki zgodovini dosegli ogromen razvoj.