odvzem vozniškega dovoljenjaVse več je voznikov, ki kršijo zakone na cesti, kot so: vožnja pod vplivom alkohola, ne upoštevanje prometnih znakov, vožnja v nasprotno stran in še in še. Za vsako napako, ki jo naredijo, policisti napišejo storilcu določeno število kazenskih točk. Za odvzem vozniškega dovoljenja je potrebno 18 kazenskih točk pri voznikih začetnikih pa je dovolj že 7 kazenskih točk. Seveda si storilec želi, da bi vozniško dovoljenje na najlažji način pridobil nazaj. Vozniško dovoljenje lahko storilec pridobi nazaj, če vloži predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Storilec mora, kar se da hitro, pridobiti veljavno zdravniško spričevalo. Pomembno pa je tudi, da se predlog pošle pravočasno. Predlo za obrazložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja mora vsebovati obrazložene in opisane navedbe, katere sodišče presodi po več zakonskih zahtevah. Sodišče se nato odloči ali bo predlogu ugodilo ali pa ga zavrne. Če vam predlog za odložitev izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja zavrnejo potem lahko vložite pritožbo, katera mora biti utemeljena.

Sodišče pa lahko predlogu tudi ugodi. V tem primeru, ko sodišče ugodi predlogu pa s tem tudi določijo, tako imenovano preizkusno dobo in pa tudi naloge po zakonih o vozniku. Preizkusna doba traja približno od 6 mesecev pa do 24 mesecev, odvisno od odločitve sodišča. V tem času mora storilec opraviti določene naloge in ne sme storiti nobenega hujšega prekrška (če je storjen hujši prekršek med preizkusno dobo je globa 300€). Ko storilec naloge opravi lahko sodišče, po izteku preizkusne dobe, v enem letu odloči, da se prepoved vozniškega dovoljenja ne izvede. Na koncu se storilcu tudi izbrišejo vse kazenske točke, ki jih je do takrat prejel.